BİKUTUMUTLULUK ÇEREZ POLİTİKASI

BİKUTUMUTLULUK TASARIM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. şirketi, veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun(Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında bu metni hazırlamıştır.

Bu Çerez Aydınlatma metninin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

Çerez Türleri

Sürelerine Göre Çerez Türleri

1. Oturum çerezleri: Oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir.

2. Kalıcı çerezler: Bu Çerezler sizler silene kadar veya yok olma gününe bağlı olarak tarayıcınız tarafından otomatik olarak silinene kadar sabit sürücünüzde kalan çerezlerdir.

Kaynaklarına Göre Çerez Türleri

1. Birinci Taraf Çerezler: Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen URL tarafından yerleştirilmektedir.

2. Üçüncü Taraf Çerezler: Üçüncü taraf çerezler kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir.

Kullanım Amaçlarına Göre Çerez Türleri

1. Zorunlu Çerezler: Bu tarz çerezler web sitesinin işleyişi için zorunludur ve kapatılamaz. Bunlar genellikle sizin gizlilik tercihlerinizi tutmak veya sisteme girerken ya da bir form doldururken girdiğiniz verileri kullanmak amacıyla güncellenirler. Tarayıcınızı bu çerezleri engellemek veya sizi uyarması için güncelleyebilirsiniz, fakat sitenin bazı parçaları çalışmayabilir. Bu çerezler kişisel bilgi içermezler.

2. Performans Çerezleri: Bu çerezleri sitenin ziyaretçi sayılarını ve trafiğini anlamak için kullanırız, böylece sitemizin performansını ölçebilir ve iyileştirebiliriz. Bunlar bizim hangi sayfaların en çok ya da en az kullanıldığını anlamamıza ve ziyaretçilerin sitede nasıl hareket ettiklerini görmemize yardımcı olur. Bu çerezlerin topladığı bilgiler kişisel olarak değil topluca anonim olarak işlenir. Eğer bu çerezlere izin vermezseniz, sizin sitemizi ne zaman ziyaret ettiğinizi bilemeyiz.

3. Fonksiyonel Çerezler: Bu çerezler sitenin daha fonksiyonel ve kişiselleştirilmiş olmasına olanak sağlar. Bizim tarafımızdan veya sayfalara eklediğimiz 3.parti servis sağlayıcıları tarafından güncellenebilirler. Eğer bu çerezlere izin vermezseniz bu servislerin bazıları veya tümü düzgün çalışmayabilir.

4. Pazarlama Çerezleri: Bu çerezler reklamcılık alanındaki iş ortaklarımız tarafından kullanılabilirler Bu reklam şirketleri sizin ilgi alanlarınıza göre profilleme yapabilir ve diğer gezindiğiniz web sitelerinde sizin ilginizi çekebilecek reklamları size gösterebilirler. Doğrudan kişisel bilgi saklamazlar, fakat sizin tarayıcıdaki ve internet cihazınızdaki sizi tanımlayan tekil kimliği kullanırlar. Eğer bu çerezlere izin vermezseniz, daha az hedefli pazarlamaya mazur kalırsınız.

Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar

Web sitesi üzerinde kullanılmakta olan ve aşağıdaki tabloda detayları verilen bazı çerezler kişisel veriler içermektedir. Bu çerezlerin kullanımına onay vermeniz durumunda açık rızanız dahilinde bazı kişisel verileriniz yurtdışındaki iş ortaklarımıza aktarılır.

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Hukuki Sebepler

1. Zorunlu çerezler: Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanunun 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

2. Performans Çerezleri: Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

3. Fonksiyonel çerezler: Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

4. Pazarlama çerezleri: Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız ve İlgili Kişilerin Talepleri

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

İnternet sitemizde kullanılan çerezler yoluyla kişisel verileri işlenen ilgili kişiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne göre aşağıdaki adrese veya e-posta adresine yazılı olarak iletebilirler.

Adres: İDELATEPE MAH. ERAYKENT SİTESİ SOK. 3 LOCA İDEALTEPE KONUTLARI NO:31 B MALTEPE İSTANBUL
E-posta Adresi: [email protected]

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

İnternet sitemizde istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Değişiklikleri kaydet” butonuna tıklayınız.

Bunun yanı sıra, tarayıcı ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org adresinden ulaşmak mümkündür. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
• Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-web-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma
• Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
• Safari: https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac
• Opera: https://www.operaturkiye.net/cerezleri-nasil-silebilirim/index.html

Bunun dışında;
• Google Analytics tarafından yönetilen Çerezler’i kapatmak için şu linke tıklayınız: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
• Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için şu linke tıklayınız: https://www.google.com/settings/ads/
• Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler şu link üzerinden yönetilebilir: http://www.youronlinechoices.com/tr/reklam-tercihleriniz
• Mobil cihazlar üzerinden çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

Son güncelleme tarihi: 08.03.2024

İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Çerez AdıÇerez Sağlayıcı (Domain)Çerez TürüÇerez SüresiÇerez TanımıGTM Çerez Türü
cookiespool_consentwww.bikutumutluluk.comZorunlu6 ayWeb sitesinde kullanılan çerezler için Cookiespool aracılığıyla ziyaretçiden alınan açık rıza seçimlerini saklamak için kullanılır.security_storage
_ga.bikutumutluluk.comPerformans400 günBu çerez Google Analytics tarafından kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır.analytics_storage
_gid.bikutumutluluk.comPerformans1 günKullanıcının internet sitesini nasıl kullandığına dair veriler oluşturmak için benzersiz bir ID/kimlik kaydetmeye yarar.analytics_storage
_clck.bikutumutluluk.comPerformans365 günBu çerez, ziyaretçilerin bir web sitesini nasıl kullandığına ilişkin bilgileri depolamak ve web sitesinin nasıl çalıştığına dair bir analiz raporu oluşturmaya yardımcı olmak için Microsoft Clarity tarafından yüklenir. Ziyaretçi sayısı, geldikleri kaynak ve ziyaret edilen sayfalar dahil olmak üzere toplanan veriler anonim bir biçimde toplanır.analytics_storage
uid.criteo.comPerformans390 günBir kullanıcıyı tanımlamak için benzersiz bir kimlik içeriranalytics_storage
_clsk.bikutumutluluk.comPerformans1 günBu çerez, ziyaretçilerin bir web sitesini nasıl kullandığına ilişkin bilgileri depolamak ve web sitesinin nasıl çalıştığına dair bir analiz raporu oluşturmaya yardımcı olmak için Microsoft Clarity tarafından yüklenir. Ziyaretçi sayısı, geldikleri kaynak ve ziyaret edilen sayfalar dahil olmak üzere toplanan veriler anonim bir biçimde toplanır.analytics_storage
MR.c.bing.comPerformans7 günAnalitik amaçlarla bilgi toplamak için kullanılır.analytics_storage
SM.c.clarity.msPerformansOturum SüresinceWeb sitesinin kullanımını ölçmek için kullandığımız bir Microsoft MSN çerezidir.analytics_storage
MR.c.clarity.msPerformans7 günAnalitik amaçlarla bilgi toplamak için kullanılır.analytics_storage
_ga_*.bikutumutluluk.comPerformans400 günBu çerez Google Analytics tarafından kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır.analytics_storage
visitor-id.media.netPerformans365 günBu çerez, ziyaretçi hakkında bilgi toplamak için kullanılır. Bu bilgiler, web sitesinin operatöründe dahili analitik için saklanacaktır. analytics_storage
audit.rubiconproject.comPerformans365 günÇerez onay verilerini kaydetmek için Rubicon Project çerezi.analytics_storage
uid.adform.netPerformans60 günBir kullanıcıyı tanımlamak için benzersiz bir kimlik içeriranalytics_storage
stx_user_id.sharethrough.comPerformans30 günHedeflenen ve alakalı içerik sunmaanalytics_storage
CLIDwww.clarity.msFonksiyonel365 günBu çerez genellikle medya içeriğinin sosyal medyada paylaşılmasını sağlamak için ayarlanır. functionality_storage
SRM_B.c.bing.comFonksiyonel390 günToplanan kullanıcı verileri, kullanıcıya veya cihaza özel olarak uyarlanır. Kullanıcı, yüklenen web sitesinin dışında da izlenebilir, böylece ziyaretçinin davranışının bir resmi oluşturulur.functionality_storage
pid.smartadserver.comFonksiyonel396 günSmartAdServer, uzaktan reklam sunma sistemidir. Siteler ve Reklamverenler, çevrimiçi reklam kampanyalarının dağıtımını yönetmek için sistemi kullanıyor. Kampanyalarının sunumunu takip etmek ve performanslarını artırmak için ziyaretçileri hakkında anonim istatistiksel veriler toplayabilirler.functionality_storage
visitor.postrelease.comFonksiyonel365 günDil tercihlerini hatırlamak ve içeriği kişiselleştirmek için Magnolia tarafından kullanılan çerez.functionality_storage
_fbp.bikutumutluluk.comPazarlama90 günFacebook tarafından, üçüncü taraf reklamcılardan gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak için kullanılırad_storage
_gat_UA-*.bikutumutluluk.comPazarlama1 dakikaİstek oranını kısmak için kullanılan Google  Analytics çerezi.ad_storage
MUID.bing.comPazarlama390 günMicrosoft sitelerini ziyaret eden benzersiz web tarayıcılarını tanımlar. Bu çerezler reklam, site analizi ve diğer operasyonel amaçlar için kullanılır.ad_storage
MUID.clarity.msPazarlama390 günMicrosoft sitelerini ziyaret eden benzersiz web tarayıcılarını tanımlar. Bu çerezler reklam, site analizi ve diğer operasyonel amaçlar için kullanılır.ad_storage
ANONCHK.c.clarity.msPazarlama10 dakikaBing arama motorundaki reklamlardan gelen tıklamaların raporlama amacıyla ve kişiselleştirme için doğrulandığından emin olmak için bir kullanıcı oturumu için oturum kimliğini depolamak için kullanılırad_storage
_gcl_au.bikutumutluluk.comPazarlama90 günDönüşümleri depolamak ve izlemek için kullanılır.ad_storage
_ttp.tiktok.comPazarlama390 günReklam kampanyalarınızın performansını ölçmek ve iyileştirmek ve kullanıcının TikTok'taki deneyimini (reklamlar dahil) kişiselleştirmek için.ad_storage
test_cookie.doubleclick.netPazarlama8 dakikaBu çerez, web sitesi ziyaretçisinin tarayıcısının çerezleri destekleyip desteklemediğini belirlemek için DoubleClick (Google'a aittir) tarafından ayarlanır.ad_storage
_tt_enable_cookie.bikutumutluluk.comPazarlama390 günBu çerez, reklamlarımızı optimize etmemize yardımcı olmak için web sitenizin etkinliğini izlemenin bir aracı olarak kullanılır.ad_storage
_ttp.bikutumutluluk.comPazarlama390 günReklam kampanyalarınızın performansını ölçmek ve iyileştirmek ve kullanıcının TikTok'taki deneyimini (reklamlar dahil) kişiselleştirmek için.ad_storage
fr.facebook.comPazarlama90 günHedefli reklamcılık için kullanılan benzersiz bir tarayıcı ve kullanıcı kimliği içerir.ad_storage
IDE.doubleclick.netPazarlama400 günBu çerez, DoubleClick/Google Marketing Suite'teki reklam kampanyalarının hedeflenmesi, analiz edilmesi ve optimizasyonu için kullanılırad_storage
data-c-ts.media.netPazarlama30 günWeb siteleri arasında kullanıcı hakkında veri toplar - Bu veriler, reklamları daha alakalı hale getirmek için kullanılır.ad_storage
data-c.media.netPazarlama30 günKullanıcıya ilgili içerik ve reklam sunar. ad_storage
tuuid.bidswitch.netPazarlama365 günBireysel kullanıcıları tanımlamak için benzersiz değer.ad_storage
c.bidswitch.netPazarlama365 günBu çerez, Rubicon Project tarafından kullanıcı tanımlamasının senkronizasyonunu ve çeşitli reklam hizmetleri arasında kullanıcı verilerinin değiş tokuşunu kontrol etmek için ayarlanır.ad_storage
tuuid_lu.bidswitch.netPazarlama365 günBidswitch.com'un ziyaretçiyi birden çok web sitesinde izlemesini sağlayan benzersiz bir ziyaretçi kimliği içerir. Bu, Bidswitch'in reklam alaka düzeyini optimize etmesine ve ziyaretçinin aynı reklamları birden çok kez görmemesini sağlamasına olanak tanır.ad_storage
TestIfCookieP.smartadserver.comPazarlama396 günSmartAdServer, uzaktan reklam sunma sistemidir. Siteler ve Reklamverenler, çevrimiçi reklam kampanyalarının dağıtımını yönetmek için sistemi kullanıyor. Kampanyalarının sunumunu takip etmek ve performanslarını artırmak için ziyaretçileri hakkında anonim istatistiksel veriler toplayabilirler.ad_storage
csync.smartadserver.comPazarlama365 günKullanıcı reklamlarını görüntülemek için kullanıcının hareketini ve çeşitli reklamveren tekliflerini temel alarak reklam gösterimini optimize eder.ad_storage
khaos.rubiconproject.comPazarlama365 günReklam kampanyalarını izlemek ve anonimleştirilmiş kullanıcı davranışı istatistiklerini toplamak için kullanılır.ad_storage
tt_viewer.teads.tvPazarlama364 günTeads, ortak web sitelerimizde gördüğünüz video reklamları kişiselleştirmeye yardımcı olmak için bir tt_viewer" çerezi kullanır."ad_storage
tluid.3lift.comPazarlama90 günBu çerez, ziyaretçiyi tanımlamak ve birden fazla web sitesinden ziyaretçi verilerini toplayarak reklam alaka düzeyini optimize etmek için kullanılır - bu ziyaretçi verilerinin değişimi normalde bir üçüncü taraf veri merkezi veya reklam değişimi tarafından sağlanır.ad_storage
C.adform.netPazarlama31 günKullanıcının tarayıcısının çerezleri kabul edip etmediğini belirlemek için kullanılırad_storage
CMID.casalemedia.comPazarlama365 günHedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla, ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili anonim verileri toplar.ad_storage
CMPS.casalemedia.comPazarlama90 günHedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla, ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili anonim verileri toplar.ad_storage
CMPRO.casalemedia.comPazarlama90 günDaha alakalı reklamlar sunmak için birden fazla web sitesinden ziyaretçi davranışı hakkında veri toplar - Bu, web sitesinin ziyaretçiye aynı reklamın gösterilme sayısını sınırlamasına da olanak tanır.ad_storage
demdex.demdex.netPazarlama180 günAudience Manager'ın bir kullanıcıyı tanımlayabileceği benzersiz değer. Diğerlerinin yanı sıra tanımlama, segmentasyon, modelleme ve raporlama amacıyla kullanılır.ad_storage
tuuid.360yield.comPazarlama90 günBireysel kullanıcıları tanımlamak için benzersiz değer.ad_storage
tuuid_lu.360yield.comPazarlama90 günBidswitch.com'un ziyaretçiyi birden çok web sitesinde izlemesini sağlayan benzersiz bir ziyaretçi kimliği içerir. Bu, Bidswitch'in reklam alaka düzeyini optimize etmesine ve ziyaretçinin aynı reklamları birden çok kez görmemesini sağlamasına olanak tanır.ad_storage
dpm.dpm.demdex.netPazarlama180 günReklam ve yeniden hedefleme için kullanılır.ad_storage
um.360yield.comPazarlama90 günTeklif sürecini etkinleştirmek için.ad_storage
umeh.360yield.comPazarlama90 günTeklif sürecini etkinleştirmek için.ad_storage
mv_tokensexchange.mediavine.comPazarlama14 günBu çerez mediavine reklam ajansı ile ilişkilidir. Kullanıcı ile ilgili profil oluşturup ilgili reklamları göstermek amaçlıdır.ad_storage
mv_tokens_eu-v1exchange.mediavine.comPazarlama14 günÜçüncü taraf reklam verenlerin ilgili reklamla ziyaretçiyi hedeflemesine izin veren benzersiz bir kimlik belirler. Bu eşleştirme hizmeti, reklamverenler için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır.ad_storage
am_tokensexchange.mediavine.comPazarlama14 günKullanıcıya alakalı içerik ve reklam sunar. ad_storage
am_tokens_eu-v1exchange.mediavine.comPazarlama14 günKullanıcıya alakalı içerik ve reklam sunar. ad_storage
criteoexchange.mediavine.comPazarlama14 günBu çerez Outbrain tarafından ayarlanır ve web sitesi ile ilgili teknik verileri analiz etmek için kullanılır.ad_storage
status.postrelease.comPazarlama365 günBu alan adı Nativo'ya aittir. Şirket çeşitli pazarlama ve reklam hizmetleri sunmaktadır.ad_storage
obuid.outbrain.comPazarlama90 günAnonim kullanıcının kimliğini tutar. Önerilerin tıklanması gibi kullanıcı işlemlerini izlemek için kullanılırad_storage
tvid.tremorhub.comPazarlama365 günTremorvideo reklam çereziad_storage
tv_UICR.tremorhub.comPazarlama30 günTremorvideo reklam çereziad_storage
yieldmo_id.yieldmo.comPazarlama365 günCihaz tanımlayıcısını kullanarak izleme yapar.ad_storage
ptrcriteo.ads.yieldmo.comPazarlama365 günPazarlama çerezi.ad_storage
KRTBCOOKIE_97.pubmatic.comPazarlama30 günAynı reklam ağını kullanan web siteleri arasında tekrar ziyaretler sırasında kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlara izin vermek için kullanılır.ad_storage
PugT.pubmatic.comPazarlama30 günAynı reklam ağını kullanan web siteleri arasında tekrar ziyaretler sırasında kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlara izin vermek için kullanılır.ad_storage
cto_bundle.bikutumutluluk.comPazarlama1 yıl 1 ayBu çerezler, web sitesindeki reklamları daha alakalı hale getirmek için kullanılır. Ziyaretçi davranışına göre veri toplar ve web sitesini optimize eder.ad_storage
optout.criteo.comPazarlamapastZiyaretçinin herhangi bir çerezin, izleyicinin veya diğer hedef kitle hedefleme araçlarının seçimini kaldırıp kaldırmadığını tanımlar.ad_storage
receive-cookie-deprecation.criteo.comPazarlama90 günChrome tarafından kolaylaştırılan test dönemi başlamadan önce çerezi ayarlamaya yarar.ad_storage
receive-cookie-deprecation.adnxs.comPazarlama400 günChrome tarafından kolaylaştırılan test dönemi başlamadan önce çerezi ayarlamaya yarar.ad_storage